Przewodnik Wiki
Advertisement

Otóż we wrześniu 1939 roku w celach obronnych podjęto próbę przerwania naszego wąskiego paska piasku poprzez wysadzenie zapory minowej pomiędzy Kuźnicą a Chałupami. Jako ładunków użyto głowic torped okrętowych zawierających łącznie ponad 20 ton materiałów wybuchowych. Jako lokalizacje dla takiej improwizowanej zapory minowej wybrano miejsce pomiędzy Kuźnicą a Chałupami, gdzie Półwysep ma niecałe 200 metrów szerokości. Było to przedpole Ośrodka Oporu Jastarnia, więc bardzo dobre zarówno ze strategicznego jak i taktycznego punktu widzenia. Głowice zakopano w piasku i zdetonowano w dniu 30 września 1939r, czyli na dzień przed podpisaniem kapitulacji Garnizonu Hel i na dwa dni przed rzeczywistym wkroczeniem Niemców. Po prostu okazało się dopiero po wysadzeniu zapory, że w kraju zorganizowany opór stawiała wtedy jeszcze tylko Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie i samotnie walczący Hel nie ma najmniejszych szans na przezwyciężenie przeważających sił agresora.

To-miejsce
Advertisement