FANDOM


Zamek w Suchej Beskidzkiej - najcenniejszy zabytek Suchej Beskidzkiej i jedna z najciekawszych rezydencji prywatnych w Małopolsce.

To tutaj mieszkał Gaspare Castiglione (polskie miano Kasper Suski), kiedy postanowił na stałe osiąść w Suchej. Potem należał do wielu innych znanych polskich rodów. Pierwszy dwór wystawił w tym miejscu Kasper Suski w II poł. XVI w. Pozostałością tamtej wersji jest jedna z wież. Jednak współczesny wygląd wiążę się głównie z osobą Piotra Komorowskiego, który na początku XVII wieku przebudował ówczesny dwór obronny w okazałą, późnorenesansową rezydencję magnacką z dziedzińcem arkadowym. Zamek w Suchej nazywany jest małym Wawelem. Z tego samego okresu pochodzą piętrowe skrzydła, wieża zegarowa, sto lat później dobudowano kolejne dwie wieże. Wewnątrz znajduje się Sala Rycerska, sala do przyjmowania gości i do uroczystości, zamkowa kaplica św. Piotra Apostoła.

Obok zamku rozciąga się piękny park. Na przestrzeni wieków był wielokrotnie przekształcany, obecnie ma kształt pięknego, XIX-wiecznego parku angielskiego. Są tam malownicze stawy i mostki. Wśród drzewostanu nie brakuje także cennych i rzadkich gatunków. Park jest ulubionym miejscem spacerów wielu mieszkańców miasta.

Na obrzeżach parku znajdują się także dwa ciekawe budynki: oranżeria, znajdują się obecnie w słabym stanie oraz Dom Ogrodnika z regionalną wystawą etnograficzną.

W zamku działa Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej.


Adres:
ul. Zamkowa 1
Strona WWW:
http://www.zameksuski.pl/mambo/index.php?option=displaypage&Itemid=52&op=page&SubMenu
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.