Przewodnik Wiki
Advertisement
Przewodnik Wiki

263184.jpg

Słup milowy w Koninie - kamienny słup na starówce konińskiej, przy kościele św. Bartłomieja. Według napisu na nim został usytuowany w połowie drogi z Kruszwicy do Kalisza w 1151 roku. Jest uznany za najstarszy znak drogowy w Polsce.

Słup jest pomiędzy tymi miastami i w odległości ok. 52 km od każdego z miast. Wykonany został z piaskowca wydobywanego w niedalekim Brzeźnie, o wysokości 252 cm. Na słupie znajduje się łacińska inskrypcja wyjaśniająca podane wyżej informacje. Słup został tu postawiony (jak głosi inskrypcja) za poleceniem palatyna Piotra Włostowica, który był fundatorem 77 kościołów.

Inskrypcję przetłumaczył Krzysztof Dunin-Wąsowicz.