Przewodnik Wiki
Advertisement
Muzeum01

Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie - muzeum przyrodnicze Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Dolina Narwi w miejscowości Drozdowo.

Ssaki03

Muzeum przyrodnicze w Drozdowie powstało w 1984 roku. Podstawowe jego zadania to: badanie przyrody Ziemi Łomżyńskiej, gromadzenie i trwała ochrona muzealiów przyrodniczych, a także dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich.

Muzeum posiada stałe wystawy przedstawiające przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię wsi Drozdowo.

Wystawa ptaki05
Ryby05

Muzeum posiada kilka wystaw stałych. A są to: "Rośliny lecznicze doliny Narwi", "Salon Dworski" (wystawa poświęcona dawnym właścicielom dworu - Lutosławskim), "Trofea łowieckie", "Szata Roślinna Kotliny Biebrzy", "Ptaki Kotliny Biebrzańskiej", "Ssaki Kotliny Biebrzańskiej", "Podwodny świat pięciu kontynentów", "Łoś - król bagien biebrzańskich".

Advertisement