Przewodnik Wiki
Advertisement

Świątynia
Kościół ewangelicki w Kwieciszewie

Kościół ewangelicki, kwieciszewo.jpg
Miejscowość Kwieciszewo, gmina Mogilno
Wyznanie Ewangelicko-augsburskie
Data budowy 1834/1838
Status nieużywany

Kościół ewangelicki w Kwieciszewie – kościół wyznania luterańskiego, obecnie nieużywany.

Historia[]

Kwieciszewo, jak i cała ziemia mogileńska, trafiło w 1772 roku do Prus w wyniku pierwszego zaboru. Postępująca kolonizacja niemiecka spowodowała, że już w 1788 roku założono w mieście (Kwieciszewo straciło prawa miejskie dopiero w 1873 r.) parafię ewangelicką podlegającą strzeleńskiej. Pierwszy zbór powstał pod koniec XVIII wieku, ale licha konstrukcja wkrótce się rozpadła. Wobec tego, że w 1831 roku już 25% mieszkańców Kwieciszewa stanowili ewangelicy, podjęto decyzje o budowie nowej świątyni za astronomiczną sumę 12 000 marek. W latach 1834/38 wzniesiono późnoklasycystyczny kościół w układzie halowym; wieżę dobudowano dopiero w roku 1910. W 1856 roku gmina luterańska w Kwieciszewie oddzieliła się od Strzelna i stworzyła własną parafię.

W 1945 roku Niemcy spalili kościół św. Marii Magdaleny, dlatego dotychczasowy zbór używano w latach 1945-1960 do odprawiania mszy katolickich. W czasie zaborów wiara katolicka była swego rodzaju jedną z metod obrony przed germanizacją, ostoją polskości. Kiedy więc po II wojnie światowej zabrakło Niemców, nie miał się już kto w zborze modlić. Po renowacji kościoła św. Marii Magdaleny, zbór zamieniono więc na magazyn, a obecnie stoi nieużywany i sukcesywnie niszczeje. Lokalni pasjonaci próbują znaleźć środki na remont budynku, ale celu tego na razie nie osiągnęli.

W XIX wieku zbudowano kościół ewangelicki także w Strzelnie, Mogilnie, Józefowie, Gębicach - we wszystkich tych miejscowościach świątynie te już nie istnieją. Dla lokalnej ludności były to symbole wiary okupanta, a więc budynki przypominające najgorszy czas dla narodu. Wszystkie trzy wymienione kościoły po prostu rozebrano. Z tego powodu kościół ewangelicki w Kwieciszewie został jednym z nielicznych zabytków sakralnych związanych z żywiołem niemieckich na ziemi mogileńskiej. Przypomina on, że tereny Kwieciszewo, jak i otaczających go miejscowości w XIX wieku były zróżnicowane etniczne, a Niemcy żyli obok Polaków. Zbór istnieje jeszcze w Dąbrowie, siedzibie gminy na północy powiatu.

Architektura[]

Kościół wzniesiono w stylu późnoklasycystycznym z cegły; budowla ma symetryczne kształty i jest otynkowana. Do 1910 roku składał się tylko z prostokątnej nawy; w roku tym dobudowano czterokondygnacyjną wieżę. We wnętrzu znajduje się niewielkie, zamknięte prezbiterium. Kościół pokryty jest dwuspadowym dachem.

Powiat Mogileński

Gmina MOGILNO ChabskoGębice (kościół św. Mateusza) • Kwieciszewo (kościół św. Marii Magdaleny, kościół ewangelicki) • Mogilno (klasztor pobenedyktyński, kościół farny, cmentarz, park miejski) • NiestronnoWieniecWylatowo (kościół św. Piotra i Pawła)
Gmina STRZELNO Strzelno (kościół Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Pannyrotunda św. Prokopa)
Gmina DĄBROWA Dąbrowa
Gmina JEZIORA WIELKIE Przyjezierze
Advertisement